Home ] Up ] Sun ] [ Mercury ] Venus ] Earth ] Mars ] Jupiter ] Saturn ] Uranus ] Neptune ] Pluto ] Moon ] Comets ]

Mercury

Vælg:

Home

Den inderste planet i vores solsystem, Merkur.

Merkur

Foto: Olympus E10, Tcon300, 40mm okular på 8" SCT

30/3 2004

Kraftig kromatisk aberation, farvebilledet er splittet i RGB, 

de 3 billeder er forsøgt centreret og samlet igen.

kromatisk aberation

 

Merkurpassage

Merkurpassage 7/5 2003

Samme udstyr som ovenstående

 

Mercury 9/3 2005

Merkur efter solnedgang 2003

Merkur efter solnedgang

Up Sun Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto Moon Comets