Coppermine Photo Gallery v1.5.x: Dokumentation och Manual

Innehållsförteckning

Komma igång

Här är en lista med saker som nybörjare ofta har problem med, så läs igenom punkterna en och en:

Grundläggande koncept

Naturligtvis tycker du Coppermine är spännande och vill börja på en gång. Men det är en del grundläggande överväganden som du behöver göra först, som en del inställningar som inte är lätt ändrade efter det att galleriet fått ett innehåll.

Det här avsnittet är tänkt att hjälpa dig efter att du slutfört installationen av Coppermine. Gå igenom det noggrant för att undvika problem som annars kan dyka upp senare.

Första konfiguration

Det finns en del inställningar som du bör göra i konfigurationen direkt efter du slutfört installationen.

Logga in med administratörens användarnamn och lösenord (det du satte upp under installationen), klicka på länken "Visa administratörskontroller" om den syns, gå till sidan Konfiguration page och börja konfigurera ditt galleri. Notera att även om du är en medlem av gruppen administratörer, så måste du ha "Visa administratörskontroller" aktiverat. I tidigare versioner brukade det kallas "administratörsläge", men det ändrades eftersom en del trodde att om man växlade från administratörsläge till användarläge så kunde de se samma saker som en användare kunde se (vilket inte var sant).

Det finns en del inställningar i konfigurationen som inte kan ändras senare (om det redan finns filer i databasen) - var säker på att du ställer in dem rätt från början. Även om du vill börja använda Coppermine omedelbart så är det tillrådigt att konfigurera dessa inställningar (markerade med en asterisk "*") ordentligt från allra första början.

En del inställningar har också allvarlig påverkan på prestanda och bör övervägas noggrant, särskilt om du är på ett billigt eller kanske till och med gratis webbhotell.

Kategori-/album-/filstruktur

Coppermine Photo Gallery fungerar på följande sätt:

Om du inte har tänka ha många album, är det troligt att du inte behöver använda kategorier. Om det gäller dig, skapa inga kategorier. Då kommer alla dina album automatiskt att hamna på galleriet första sida.

Det finns emellertid en speciell kategori som heter "Användargallerier". Denna kategori kan inte tas bort. Om en användare tillhör gruppen "kan ha ett personligt galleri" och detta är satt till JA, kommer han/hon att ha rättighet att skapa sina egna album och hans/hennes galleri kommer att bli en underkategori till "Användargallerier". Denna länk är inte synlig för besökare till din sida om du inte tillåter användare att ladda upp bilder eller skapa egna album.

Administratören kan skapa album i vilken kategori som helst. Användare som inte är administratörer kan bara skapa album i "User galleries/deras_anvandarnamn".

Du kan emellertid döpa om "Användargallerier". för att döpa om kategorin "Användargallerier" och dess beskrivning, gå till din kontrollpanel för kategorier och ändra namnet där (t.ex. för att översätta orden "User galleries" till ditt eget språk).

Skala bilder

Ett av de stora fördelarna med Coppermine är att det automatiskt skapar miniatyrbilder och medelstora bilder för varje uppladdat original. Detta händer en gång per bild (vid uppladdning), men processen att skala bilder kan köras om med hjälp av administratörsverktyg. De omskalade kopiorna av dina original lagras i samma mapp som dina original - de har bara andra prefix till sina namn.

Följande skalade filer skapas när du laddar upp en bild:

Coppermine använder bildbibliotek (antingen GD eller ImageMagick) som måste finnas på din webbserver för att omskalade bilder ska kunna skapas (se "minimikrav"). Dessa bibliotek kan inte skala om video, och inte heller kan de bevara meta data som EXIF eller IPTC. Därför kan miniatyrbilder och medelstora bilder bara skapas för bildtyper som stöds av det bildbibliotek som du använder.

Det kan bli problem med att skala jättestora bilder, eftersom omskalning kräver resurser av din webbserver. Läs i avsnittet "Felsökning vid uppladdning" i dokumentationen om du har problem med större filer (eller för att få uppladdning att fungera överhuvud taget).

Rekommenderad inställning på skalning

Du behöver förstå att ändring av inställningarna för skalning bara påverkar de bilder som du laddar upp från och med det att ändringen gjordes. Bilder som redan finns när du ändrade i konfigurationen kommer inte att skalas om automatiskt - istället måste du trigga en omskalningsprocess med hjälp av konfigurationsalternativet "Uppdatera miniatyrbilder och/eller omskalade bilder" från administratörsverktygen och köra igenom alla album med de nya inställningarna på plats.

Inga fullstora pop-ups

Om du inte alls tänker visa fullstora pop-ups d.v.s. om dina bilder alltid ska visas inbäddade i de sidor Coppermine visar, kan du spara webbutrymme om du ställer in Coppermine på detta sätt.

Du måste förstå att du även behöver ta hand om besökare som har den minsta skärmresolutionen. Om du förväntar dig att dina besökare har en skärmresolution om 1024 x 768 pixlar eller bättre, så bör du sätta bredden på dina inbäddade bilder till 800, eftersom du behöver lite fritt utrymme över på din sida för dina kontroller också.

Låt oss för det här exemplet anta att den maximala storlek som din besökare kan se är 800 pixlar.

Gå till Coppermines konfiguration och sätt:

Ovan nämnda inställningar är mest effektiva om du inte tänker tillåter fullstora pop-ups, eftersom de sparar så mycket utrymme som det är möjligt gör det omöjligt för besökare att få fullstora bilder i större bildupplösningar.

Tillåt full-stora pop-ups med maximal utrymmesbesparing

Att sätta "Skapa medelstore bilder" till "nej" i konfigurationen resulterar i ett galleri där du inte har medelstora bilder alls; utan istället kommer den fullstora bilden att visas och skalas om med HTML mekanism. Detta rekommenderas om majoriteten av dina bilder kommer att visas högupplösta i alla fall: på så sätt kommer webbläsaren att läsa in den fullstora bilden i förväg och den visas därför snabbare.

Att inte skapa medelstora bilder kommer förstås att ha en inverkan på det utnyttjade webbutrymmet: du kommer att spara plats. Om du är bekymrad över förbrukningen av webbutrymme bör du överväga att begränsa "Max bredd eller höjd på uppladdade bilder/video" och aktivera omskalning av bilder till dessa dimensioner (alternativet "Automatiskt skala om bilder som är större än maximal bredd eller höjd") - moderna digitalkameror skapar bilder med enorma dimensioner och utnyttjar därför enormt mycket utrymme. Att skala om dessa bilder till dimensioner som är vettiga på webben är därför något som är förståndigt att göra för nästan alla gallerier.

Exempel på inställning:

"Vanlig" inställning där filerna tar lagom mycket utrymme

Om du har tillräckligt med webbutrymme och bandbredd och dina besökare har anständig bandbredd, rekommenderas det att du aktiverar skapandet av medelstora bilder och tillåter fullstora pop-ups för de användare som vill se detaljerna.

Exempel på inställning:

Ditt administratörskonto

Det är obligatoriskt att konfigurera ditt administratörskonto korrekt och att memorera administratörsdetaljerna. Coppermine tillhandahåller till och med ett alternativ för att återskapa ett glömt lösenord, men för det behöver du konfigurera en e-postadress för varje konto. När användare registrerar sig måste de ange en e-postadress, så det borde inte vara några problem. Administratörskontot som du skapar under installation har emellertid ingen e-postadress ännu. Du bör gå till din profil när du är inloggad som administratör och ange en giltig e-postadress för administratören där - på så sätt kan du senare begära ett nytt lösenord om du skulle glömma det.

För att göra detta absolut klart: det finns åtminstone två ställen i Coppermine där du måste ange en e-postadress:

Det skadar inte om dessa båda adresser är likadana: de kan vara lika eller olika, se bara till att fylla i båda.

Uppladdningsbehörigheter

I Coppermine, bestäms behörigheten att ladda upp filer på gruppmedlemsskapsnivå. Därför tilldelar du rätten att ladda upp per grupp som besökaren tillhör på kontrollpanelen för grupper. Generellt sett är följande inställningar möjliga (per grupp):

Kontrollera uppladdningar

Innan du släpper ditt galleri till allmänheten bör du kontrollera att uppladdningar fungerar som förväntat eftersom det är det vanligaste problem som användarna stöter på och som orsakas av en stor mängd faktorer som man behöver ta hänsyn till. Granska avsnittet felsökning vid uppladdning om du har problem. Ta inte för givet att uppladdning kommer att fungera - testa grundligt, särskilt om du tänker tillåta att användare laddar upp.

Överväg länkning

Coppermine gjordes ursprungligen för att vara en fristående applikation. Det var emellertid många som ville integrera det med andra applikationer, så med början från cpg1.1.x kom Coppermine med en mekanism som tillåter användare att länka Coppermine med en annan applikation vad gäller hanteringen av användare. Den största fördelen är att användarna på din sida bara behöver logga in en gång på hela din webbsida (t.ex. både i ditt galleri och ditt forum på samma gång), så de behöver inte logga in två gånger och memorera två lösenord.

Länkning integrerar inte Coppermine visuellt med resten av din hemsida (du måste skapa ett anpassat tema för att åstadkomma det). Allt som länkning gör är att logiskt integrera Coppermine med den länkade applikationen vad gäller användarehanteringen och inloggningsprocessen.

Du kan aktivera (eller inaktivera) länkning när som helst, men du bör bestämma dig angående länkning när du först installerar Coppermine, eftersom det är en del saker du behöver ta hänsyn till: om du redan har användare i din databas när du aktiverar länkning, har du ingen samstämmighet mellan dessa användare och de "nya" användarna i den applikation som du länkar till. Som en konsekvens av det är det ingen samstämmighet mellan de saker dina "gamla" användare gjorde (laddat upp bilder, skrivit kommentarer etc.) och det de "nya" användarna gjorde.

För att kringgå dessa framtida problem, bör du bestämma dig redan när Coppermine installeras: vill du att användarna ska vara med och delta? Tänker du erbjuda en anslagstavla senare (eller någon annan applikation som håller redan på användare)? Om ditt svar är "ja", eller "kanske", så bör du aktivera länkning före du publicerar ditt galleri och tillåter användare att komma in.

Läs mer i avsnittet länkning i dokumentationen.

Vad har dina användare tillåtelse att göra?

Coppermine kan användas för olika ändamål: en del använder det för att visa sina personliga filer för all på internet, andra vill att bara ett begränsat antal användare ska kunna komma åt sidan och bara kunna se på den utan att kunna göra annat. Ett stort antal webmasters vill skapa en Community sida, där användare kan delta med att ladda upp filer, kommentera andras filer och betygsätta dem.

Du kan använda Coppermine på alla dessa sätt (eller en blandning av dem), men du bör vara medveten om möjligheterna och begränsningarna först:

Användare "ärver" sina behörigheter från den grupp som de tillhör. Det är därför som många inställningar i Coppermine görs per grupp. På så sätt kan du ha flera olika nivåer av behörigheter. Sätt behörigheter per grupp med hjälp kontrollpanelen för grupper.

Ändra på hur ditt Coppermine galleri ser ut

Du kan ändra en del på hur sidan ser ut (d.v.s. visa slumpmässiga miniatyrbilder på första sidan) i motsvarande avsnitt av konfigurationen. Coppermine har en temamotor som tillåter dig att anpassa utseendet på ditt galleri. Du kan välja ett av de teman som kommer med Coppermine eller så kan du ladda ner teman som användare bidragit med från avsnittet om nedladdning (downloads) på Coppermine hemsida. Baserat på befintliga tema kan du anpassa ditt individuella tema för att få ditt galleri att bli unikt och matcha resten av din hemsida.

Typiska inställningar

Det finns många inbyggda konfigurationsalternativ i Coppermine - använd dem förståndigt. Eftersom många användare frågar efter en typisk installation (även om det inte finns någon typisk installation som passar alla), här är en del av dem:

En uppladdare utan användares påverkan (Monolitiskt galleri)

Bara en uppladdare (du, som administratör) och liten eller ingen påverkan från användare
Om du tänker vara den enda som ska kunna ladda upp och du vill ha lite eller ingen påverkan från användare, inaktivera möjligheten för din sidas besökare allt du inte vill att de ska kunna gör. Detta är vanligtvis fallet om du är en konstnär eller en fotograf: du vill bara visa allmänheten vad du har gjort.