Home ] Up ] News ] Astro pictures ] Links ] [ Observatory ] [ Observatory ] Equipment ]

Observatory

Vælg:

Home

Et fast observatorium er i planlægningsfasen.

Jeg overvejer at lave et skydetag over den murede skorsten, det er mere diskret end en kuppel.

Skorstenen er solid, kan fyldes med sand, og vil være en fin sokkel til teleskopet.

Platformen berører ikke skorstenen så vibrationer fra gulvet kan undgåes.

Der kan evt. laves et rum under observatoriet, hvis der bliver behov for et kontrolrum.

Der vil være ret frit udsyn til alle sider, og begrænset lysforurening.

Bygningen under observatoriet er ikke opvarmet,

stuehuset afgiver naturligvis varme, men det er nok kun generende lavt i vestlig retning.

Hvornår det kan gennemføres ved jeg ikke, nu får vi se.

Placering af skydetag er markeret med rødt.

Up News Astro pictures Links Observatory Observatory Equipment