Coppermine Photo Gallery v1.5.x: Dokumentation och Manual

Innehållsförteckning

Installation - Ofta ställda frågor (FAQ)

Att läsa FAQ är en bra idé när du försöker felsöka, men det gör inte resten av dokumentationen överflödig - om du inte hittar svaret här se till att du läser hela dokumentationen. Sök i hela supportforumet innan du ställer ett nytt inlägg på forumet.

FAQ översikt:

Vad är det för minimikrav för att använda Coppermine 1.5.x ?


Bildbibliotek

Vad är GD och hur får jag tag i det?

GD är ett grafiskt bibliotek som gör det möjligt för PHP att manipulera bilder. Biblioteket utvecklades från början av Thomas Boutell och underhålls nu av Pierre-A. Joye under PHP.net. Om du kör din egen webbserver kan du ladda ned det på libgd.org. Du måste omkompilera PHP på (L)Unix system, beroende på din setup av Apache också. De senaste versionerna av PHP har GD - hämta ett paket. På de flesta windows system kan du bara aktivera det i filen php.ini. Om du har ett webbhotell: ta reda på av ditt webbhotell om GD/GD2 stöds på din webbsida. Om inte, be dem tillhandahålla det till dig eller hitta ett annat webbhotell. GD/GD2 är en standardfunktion hos de allra flesta webbhotell.


Vad är ImageMagick och hur kan jag få tag i det?

ImageMagick är ett annat grafiskt bibliotek lika som GD/GD2 för bildmanipulering. Om du har din egen webbserver, så kan du ladda ner det på imagemagick.org. Det finns källkoder tillgängliga för Unix, Linux, Mac och Windows program, och även binära paket för olika operativsystem på servrar. Du kan inte installera ImageMagick om du har ett webbhotell.

Hur får jag reda på vilken version av GD jag har?

Om du inte har installerat Coppermine ännu, skapa en tom fil med namn "info.php", och lägg den här koden i filen: <?php phpinfo(); ?>. Spara filen och ladda upp den till din webbserver och kör den senare i din webbläsare (t.ex. http://www.din_hemsida.se/info.php). Se på en tabell som ser ut så här:


gd
GD Supportenabled
GD Version1.6.2 or higher
FreeType Supportenabled
FreeType Linkagewith TTF library
JPG Supportenabled
PNG Supportenabled
WBMP Supportenabled


Notera: att lämna kvar filen info.php på din server kan vara en säkerhetsrisk; antingen bör du radera den efter att du använt den eller så flyttar du den till ett lösenordsskyddat bibliotek.
 
Om du redan har installerat Coppermine, kan du hitta filen phpinfo.php i din Coppermine mapp. Logga in i din installation av Coppermine som administratör genom att peka din webbläsare till http://din_hemsida.se/din_coppermine_mapp/phpinfo.php. Bläddra sedan ner till avsnittet om GD på skärmen.


Vad är det för skillnad mellan GD1 och GD2?

GD2 är en uppdaterad version av GD1 och som sådant kommer det att skapa bilder med bättre kvalitet (medelstora bilder och miniatyrbilder).

Här är några exempel som tagits från w-nailer: om skalning
(Originalets bildstorlek: 1024 x 768 pixlar):
GD 1.8.4:
ImageCreate
ImageCopyResized
128 x 96 pixlar
GD 2.0.1:
ImageCreateTrueColor
ImageCopyResampled
128 x 96 pixels
Uppgradering av GD biblioteket efter det att Coppermine installerats kommer inte att påverka bilder som redan skapats. Det kommer bara att påverka bilder som skapats efter uppgraderingen. Om du inte kör din egen webbserver, så kan du inte uppgradera eller installera GD biblioteket - det kan bara ditt webbhotell göra!

Den största skillnaden mellan GD 1 och GD 2 ligger i färgdjupet: GD1 stödjer bara ett begränsat färgdjup om 256 färger per bild. Det innebär väldigt dålig kvalitet.

Numera är GD1 biblioteket helt föråldrat och borde bara finnas på väldigt gammal hårdvara. Om du inte har webbhotell, så borde du ha GD2. Om ditt webbhotell fortfarande bara erbjuder GD1, så är det nog dags att leta efter ett annat och bättre webbhotell.


Hur kan jag aktivera GD på min Windows server?

GD 1.x 2.x är normalt en del av alla standarddistribueringar av PHP för Windows
För att kontrollera om du har det, gå till kataloger där du installerade PHP, gå till "extensions" subdir och se om du har en fil som heter "php_gd2.dll".
Ibland kan du också behöva redigera din php.ini fil (som normalt finns i mappen windows) och radera ";" som finns i början på raden:
extension=php_gd2.dll (i slutet av filen). Detta kommer att göra att PHP laddar GD2 tillägget.
Närhelst du gör ändringar i filen php.ini, kom ihåg att du måste starta om din webbserver innan ändringarna får effekt.
ImageMagick är ganska komplicerat att använda i Windows
Greg

Notera: Coppermine utvecklingsteam rekommenderar inte self-hosting. Vi försöker inte att uppmuntra dig att köra en egen webbserver om du inte vet hur. Vi lämnade kvar den här paragrafen i FAQ avsnittet bara som referens. Förstå att vi inte kan ge råd om frågor angående setup och inställning av webbservrar.


Hur kan jag aktivera ImageMagick på min Windows server?

ImageMagick är ganska komplicerat att använda i Windows. Det är många saker man måste ta hänsyn till. Coppermine supporten är inte rätt ställe för att be om hjälp med installationen av det, eftersom den hanterar frågor som har att göra med Coppermine, inte "Hur sätter jag upp en server" (de flesta personer i Coppermines styrelser kör inte sin egen webbserver, utan de har en webbsida som tillhandahålls av webbhotell). Försök istället att få hjälp på något av de andra supportställen som finns runt om på internet, och som är inriktade på denna specifika fråga.

Sökvägen till ImageMagick får inte innehålla blanktecken eller specialtecken. Du måste försäkra dig om att den användaren som webbsidan körs med har de nödvändiga behörigheter som behövs för att köra programmet ImageMagick.


Hur kan jag installera ImageMagick eller GD?

du kan bara installera ImageMagic eller GD om du kör din egen webbserver eller om du åtminstone har shell behörighet till din webbserver. Om din sida finns på ett webbhotell kan du bara kontakta dem och be dem installera det till dig. Om de vägrar, byt webbhotell eller använd GD istället.


[top of page]

Hur kan jag få reda på vilken version av PHP jag har?

Om du inte har installerat Coppermine ännu, skapa en tom fil med namn "info.php". Lägg till följande kod i den: <?php phpinfo(); ?>. Spara filen och ladda upp den till din webbserver och kör den sedan i din webbläsare (t.ex. http://www.din_hemsida.se/info.php). Den allra första raden bör se ut så här "PHP Version X.Y.Z"
Obs: att lämna kvar på servern innebär en säkerhetsrisk; antingen raderar du den efter det att du använt den eller så flyttar du den till en lösenordsskyddad mapp!
 
Om du redan har installerat Coppermine, finns det en phpinfo fil (phpinfo.php) inom Coppermine-mappen. Logga in som administratör på din installation av Coppermine genom att peka på sökvägen (skriv in URL) i din webbläsare till http://din_hemsida.se/din_coppermine_mapp/phpinfo.php eller klicka på länken phpinfo i Coppermines admininstratörsmeny.


Vilka är de olika stegen för att få igång Coppermine?

som redan sagts i avsnittet

installation:
 1. Ladda ner Coppermine
 2. Packa upp (unzip) den till din hårddisk
 3. Ladda upp innehållet i Copperminemappen till din server (du kan installera det på roten eller i en egen mapp, allt efter eget önskemål).
 4. Bevilja behörigheter (CHMOD) till dina nyss uppladdade Coppermine-mappar "include" och "albums" och dess undermappar för att ge läs/skrivrättigheter. Om ditt webbhotell inte tillhandahåller verktyg för filunderhåll så att du kan göra detta, så måste du kanske söka på internet, ladda ner och installera ett FTP program för att åstadkomma detta.
  För mer detaljer, läs avsnittet behörigheter.
 5. Skapa en databas med din webbsidas underhållsverktyg om du inte redan har en. Du behöver inte lägga till några tabeller i din nyss skapade databas. Coppermine kommer att skapa dem åt dig. Om du redan har en databas på din sida, kan Coppermine använda den också.
 6. Om du installerar på en Yahoo Webbserver, läs den här tråden först.
 7. Peka din webbläsare till http://www.din_sida.se/coppermine/install.php och följ instruktionerna från installationsfilen (mySQL-tabeller kommer att skapas där och konfigurationstabellen kommer att fyllas med standardvärden)
 8. Efter lyckad installation kan du radera filen install.php från din webbsida, men du måste inte göra det eftersom Coppermine kommer att se till att installationsprogrammet inte kan köras en andra gång.
 9. Peka din webbläsare till http://www.din_sida.se/coppermine/ , och logga in som administratör med hjälp avd det användarID och lösenord som du angav under installationen. Med administratörskontrollerna aktiverade, klicka på KONFIGURATIONS menynknappen och börja anpassa ditt galleri som föreslagits i avsnittet "komma igång" i dokumentationen.
 10. Experimentera med din nya installation, skapa några få kategorier, under-kategorier, och album. Ladda upp ett fåtal bilder (inte för många, inte ännu), testa att allt fungerar som det ska.
 11. Peka din webbläsare till http://www.din_sida.se/coppermine/docs/ och LÄS dokumentationen. Dokumenten som ingår med CPG1.5.x har uppdaterats från tidigare versioner för att hjälpa till att besvara dina frågor och lösa dina problem så att du kan få din sida som du vill ha den redan från början. Att läsa dokumentationen tar inte många minuter. Att däremot lösa problem när de redan inträffat kan ta dagar och till och med veckor.
 12. Om din nya Coppermine installation finns i en undermapp på din sida, publicera den genom att länka den till din hemsida.


Vilket FTP mode ska jag använda?

File Transfer Protocol (FTP) används för utbyte av och manipulering av filer över ett datanätverk. En FTP klient kan ansluta till en FTP server för att manipulera filer på den servern.

Det finns två olika överföringslägen i FTP.

Alla bilder (.jpg, .gif, .png etc) bör laddas upp som binära, alla filer som innehåller text (php, htm, css, js etc.) i ASCII mode. De flesta FTP klienter har ett "auto" läge som kommer att använda rätt läge för varje enskild fil; om din FTP klient har "Auto", använd det. Detta läge är särskilt användbart vid installation av Coppermine eftersom paketet innehåller en blandning av filtyper. Om din klient inte har ett "Auto" läge så växla till "Binärt (Binary)". För mer information, se manualen för din FTP klient eller läs Wikipedia artikeln om FTP.