Home ] Up ]

Wedge

Vælg:

Home

4. udgave af idéskitse til montering af 8" SCT.

Ændringer: vinkeljern i siderne for afstivning af pladen. 2 bolte indstøbes i søjlen til fastspænding af støtte, det lyseblå beslag ligger løst under justering af pladen, aflange huller i toppladen og det mørkeblå beslag, derved kan det lyseblå beslag spændes når justering er foretaget. Vippetendensen skulle dermed være fjernet. 

Jeg tror at jeg vælger en ret præcis faststøbning af det grønne beslag (med polscope monteret på pladen, justering og fastholdelse af beslaget inden støbning), og trepunktsjusteringen. Jeg ved at jeg så ikke kan justere omkring en lodret akse, men kun trepunktsophænget. Til gengæld er konstruktionen af pladen mere simpel, og kræver ikke køb af arbejdskraft til metalforarbejdning, kun materialer. Det grønne beslag og kraftig vinkeljern har jeg, så jeg skal kun bruge et 30cm. plastrør, en kraftig alu-plade samt bolte og møtrikker.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. udgave af idé skitse til EQ montering af 8" SCT teleskop, Celestron NexStar 8 GPS

Ændringer i forhold til nedenstående: kun 3 bolte til finjustering af polaksen, 3 møtrikker på hver. 2 sideskinner boltet på pladen for afstivning. Teleskopet rykket så tæt på justeringsboltene som muligt. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Anden udgave, revideret idé skitse til EQ montering af 8" SCT teleskop, Celestron NexStar 8 GPS

Denne løsning reducerer metalarbejdet væsentligt. Jeg har ikke værktøj eller erfaring til at bukke, svejse og lign., men hvis det kan laves på denne måde, så skal der kun saves og bores huller, og dét kan jeg da finde ud af. Jeg har lyttet til gode råd, og lavet nedenstående skitse, og vil meget gerne have råd og kommentarer fortsat, så jeg ikke laver noget forkert. På forhånd tak. 

Et 30cm plastrør graves ca. 1 meter ned, hullet lidt breddere forneden, beton støbes i hullet og i røret. Der saves på forhånd skråt snit i toppen af røret, og det kraftige beslag (grønt i skitsen) støbes fast i betonen. Jeg har tænkt mig at skrue beslaget på en træplade der kan lægges på det skrå snit i plastrøret, og holde på betonen (fjernes bagefter). Beslagets top med bolthullerne er over træpladen, den kraftige alu-plade er spændt på. Et lille polscope (blå i skitsen) kan bruges til en grov justering af beslaget inden betonen størkner. 

Finjustering: 3 bolte (2 øverst 1 nederst) trykker nedefra på alu-pladen, 3 bolte trækker pladen ned. Tykkelse 12-16mm?

Alupladetykkelse: 10-20mm?

Er det realistisk at systemet vil være stabilt nok?

-----------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående er første udgave af:

Idé skitse til EQ montering af 8" SCT teleskop, Celestron NexStar 8 GPS

Skitseforklaring: Betonsøjle støbt i trækasse med jern. Øverst indstøbes et kraftigt jernbeslag (som jeg har i flere eksemplarer), det er rundt (set ovenfra) med huller til bolte. Jeg forestiller mig at pladen der boltes på, har aflange huller. så det kan drejes lidt for at ramme nord (venstre skitse). 

Midterste skitse er set fra vest. Teleskopet skrues på den sorte plade, som kan justeres på de 4 gevindstænger. Jeg forestiller mig at den skal støtte nede på bundpladen for bedre stabilitet. Evt. en bolt igennem bundpladen i hver side, så pladen rammer et stop, og derefter justeres og spændes fast med de 4 gevindstænger.

Højre skitse er set fra nord. (vist uden teleskop og teleskopplade) hul i midten, så teleskopet let kan skrues af og på, men pladen bliver siddende, og bevarer polarindstillingen.

---------------------------------------------

Jeg skal bruge en wedge, eller et monteringsbeslag, der kan holde teleskopet med udstyr stabilt (måske 20-25 kg.), og tillade finjustering til polaralignment. Beslaget skal i første omgang bruges på en udendørs søjle, men senere i et fast observatorium, når det engang bliver lavet (med et identisk rundt beslag til at bolte wedgen på). Jeg forestiller mig en fast plade bukket eller svejset i den rette vinkel, der kan boltes på søjle, og en plade der er skruet på teleskopets basis.  4 gevindstænger (sorte i skitse) der kan finjusteres.

Jeg har ingen erfaring med at lave en stabil teleskopmontering, kan heller ikke selv fabrikere den, så jeg er meget interesseret i råd og vejledning om udformningen, materialer, dimensioner, gevind m.v.  Måske skal den slet ikke udformes som min foreløbige skitse, det er bare min umiddelbare idé, som sagt uden forudgående erfaring.

En række spørgsmål melder sig:

Hensigtsmæssig højde og dimension af betonsøjle og armering, jorddybde?

Tykkelse på vinkelplade og teleskopplade?

Gevindstænger, tykkelse og gevindtype?

Kommentarer og forslag modtages med glæde på mail

astro@ofir.dk

Venligst

Jesper Grønne, Silkeborg

Home ] News ] Astro pictures ] Links ] Observatory ] Observatory ] Equipment ]