Home ] Up ] Aurora Borealis ] [ Noctilucent clouds ] Meteors ] Satellites ] Atmospheric phenomena ]

Noctilucent clouds

Vælg:

Home

Lysende natskyer 2006

Lysende natskyer, Mamiya 645 mellemformat film Fuji Chrome 100, nedskaleret fra <100mb tiff scanning <7000 pixels bred.

lysende natskyer

12/7 2003 kl. 01:15   Const. Auriga

lysende natskyer og cirrus skyer

13/7 2003 kl. 00:40, lysende natskyer i 80-90 km. højde, 

mørke cirrusskyer i 4 km. højde.

lysende natskyer

Udsnit af øverste billede.

Up Aurora Borealis Noctilucent clouds Meteors Satellites Atmospheric phenomena