Home ] Up ] Sun ] Mercury ] Venus ] [ Earth ] Mars ] Jupiter ] Saturn ] Uranus ] Neptune ] Pluto ] Moon ] Comets ]

Earth

Vælg:

Home
Aurora Borealis
Noctilucent clouds
Meteors
Satellites
Atmospheric phenomena

  Jorden, 3. klippekugle regnet fra Solen, set udefra mest blå og hvid. Et lille fnug i universet, men et dejligt sted at være. Nu har jeg desværre ikke været rumturist endnu, så jeg kan ikke vise billeder af Jorden, set fra rummet. Kategorien viser derfor astronomisk relaterede lysfænomener i Jordens atmosfære.     -  

Aurora Borealis
Noctilucent clouds
Meteors
Satellites
Atmospheric phenomena    

                                                                 

Baggrund: Solen går ned i frosttåge 30. dec. 2003