Coppermine Photo Gallery v1.5.x: Dokumentation och Manual

Innehållsförteckning

Installation och Setup

Hur man installerar programmet

Vad installationsprogrammet gör

Efter att ha utfört vissa grundläggande kontroller skapar installationsprogrammet de nödvändiga databastabellerna år dig och fyller dem med standardvärden. Den skapar filen include/config.inc.php i Coppermine mappen på den server som innehåller de databasdetaljer som du angav under installationen. Om du skulle ändra dina mysql databasdetaljer senare (t.ex. om du ändrar lösenord på ditt mysql användarkonto eller om du flyttar ditt galleri till en annan server), kommer du att behöva redigera include/config.inc.php manuellt för att återspegla förändringarna. Filen include/config.inc.php förhindrar också att installationsprogrammet körs två gånger: om installationsprogrammet körs, kontrollerar det om config filen redan finns - och om det gör det stannar programmet och omdirigerar användaren till index sidan.

Relaterad information

Det finns lite ytterligare information som är relaterad till installering:

Server konfigurering

När du installerar Coppermine, kan det hända att du får problem som inte är direkt relaterat till, utan med hur webbserver är uppsatt. Därför kan det här avsnittet av dokumentationen bara ge dig ungefärlig överblick över problem med webbserver inställningar. Vi kan bara ge rekommendationer, men det är inte i första hand Coppermine supportens sak att faktiskt ge råd om hur en webbserver ska konfigureras. Alltså: om du har problem med webbserverinställningen, be supporten för ditt webbhotell om hjälp istället för att ställa frågor till Coppermine supporten.

register_globals

I äldre version av PHP, är standardinställningen för register_globals "on", vilket fick till följd att många PHP kodare skrev säkerhetsmässigt slarvig kod (helt enkelt för att de inte var medvetna om farorna). Som ett resultat av det brukade det finnas många script som var beroende av att server variabeln "register_globals" var satt på. Eftersom många ondsinta attacker mot script utförs som är beroende av att register_globals är på, är till tillrådigt att sätta av den i PHP inställningarna på din webbserver. I nyare versioner av PHP, är standardinställningen "off". Ditt webbhotell kan emellertid ändå ha aktiverat register_globals för att göra det möjligt att köra gamla script som är beroende av att register_globals är på.

För att göra detta fullständigt klart: Coppermine behöver inte ha register_globals=on, utan kan köras med både register_globals on eller off. Det är bara säkerhetsaspekten av att denna variabel är på som vi vill göra användaren uppmärksam på. Om din webbserver har register_globals satt på, kommer installationsprogrammet att varna dig om detta, men det kommer att fortsätta ändå.