Home ] Up ] Sun ] Mercury ] Venus ] Earth ] Mars ] Jupiter ] Saturn ] Uranus ] Neptune ] Pluto ] Moon ] [ Comets ]

Comets

Vælg:

Home
Machholz 2004Q2-1
Machholz 2004Q2-2
Machholz 2004Q2-3
Machholz 2004Q2-4
Machholz 2004Q2-5

Komet Machholz 2004 Q2 blev opdaget af amerikaneren Donald Machholz i august 2004, og han er en rigtig kometjæger, han har fundet 10 indtil videre. Kometer formodes at være en slags frosne snebolde, rester af den sky som Solen og planeterne, og os selv, er lavet af for 4,6 mia. år siden. Der findes formentligt mange kometer i en skal om solen, men langt udenfor solsystemet. Ind i mellem kommer en komet ud af kurs, og ”falder” ind mod Solen, Jorden er sikkert blevet ramt af kometer i tidens løb, og har dermed bidraget til sammensætningen af de stoffer der findes på Jorden. En kollision med en komet vil nok have katastrofale konsekvenser for en del af det liv der er på Jorden, men livet vil ikke ophøre af den grund. Machholz 2K004 Q2 vil dog ikke ramme noget på sin vej, den suser en tur ind omkring Solen, og forlader derefter solsystemet igen. Når den kommer tæt på Solen udvikler den en hale, eller rettere 2 haler. Opvarmningen får stoffer i kometen til at fordampe, og lægge sig som en sky omkring kometkernen, kaldet komaen. Denne sky efterlader støv i kometens bane, den trækker altså et støvspor efter sig, som en bil i ørkenen. Hvis Jorden i sin bane om Solen senere krydser dette støvspor, så kan vi opleve en flot meteorsværm, når støvpartiklerne brænder op i atmosfæren. (Se meteorer under kategorien Jorden) Den anden hale, som syner betydeligt længere, består af ion/gas som presses væk fra kometen af solvinden. Solvinden er ioniserede brintpartikler der blæses bort fra Solen, ionhalen har derfor altid en retning væk fra Solen, uanset kometens bevægelsesretning. På billedet ses støvhalen nederst, og den længere ionhale til venstre, kometens farve er grøn, p.g.a. cyangas og kulstofmolekyler i kometen.

Se kometbilleder, tryk på thumbnail for stort billede:  PUSH THUMBNAIL FOR BIG PICTURE

Comet Machholz 2004 Q2

Up Sun Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto Moon Comets