Home ] Up ] Sun ] Mercury ] Venus ] Earth ] [ Mars ] Jupiter ] Saturn ] Uranus ] Neptune ] Pluto ] Moon ] Comets ]

Mars

Vælg:

Home

Mars, vores naboplanet, den 4. og sidste af de små klippeplaneter i solsystemet.

12/11 2005 Mars taget med DSLR kamera, 8" SCT med 40mm okular:

7/11 2005 kl. ca. 22 formodentligt er marsmånerne Phobos og Diemos med.

Enkeltskud exponeret 20 sek. iso 3200 Canon 20D

Enkeltskud exponeret 10 sek. iso 3200

Samme fotos invertet:

Er månerne Phobos og Diemos synlige på disse enkeltoptagelser, ej stackede?

tæt på Mars "klokken 4" position, og nederst til højre i billedet.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mars

27/8 2003  Mars her den tætteste position til Jorden i 60000 år

foto: 8" SCT, LPR filter, MaxView40 okular, Olympus E10 med Tcon300 teleconverter

Effektiv brændvidde godt 21 meter, enkeltskud ikke stacket.

Jeg mistede desværre de rå optagelser da en harddisk gik itu, så det var ikke muligt at stacke billederne, 

men dette ene billede overlevede på en anden maskine.

Mars

Mars 2/10 2003, stadig tæt på Jorden, set over et træ lavt på himlen

foto: E200 film Mamiya mellemformat

Up Sun Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto Moon Comets